Zagospodarowania Tereniu wokół pomnika Polegli Niepokonani (2013)

Zagospodarowania Tereniu wokół pomnika Polegli Niepokonani (2013)

Zagospodarowania Tereniu wokół pomnika Polegli Niepokonani (2013)

Projekt zagospodarowania terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani, znajdującego się w rejonie Cmentarza Powstańców Warszawy, w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Zakres prac rozlokowany został w trzech obszarach. Pierwszy obejmuje drogę wewnętrzną w rejonie ulicy Wolskiej wraz z chodnikami oraz pobliską skarpą Stawu Wolskiego. Drugi stanowi rejon zejścia do Stawu Wolskiego od strony pomnika Polegli Niepokonani

Zagospodarowanie Terenu z Budową Parkingu (2013)

Zagospodarowanie Terenu z Budową Parkingu w Rejonie ulic Batorego i Waryńskiego w Warszawie. Projekt zagospodarowania terenu z budową parkingu w rejonie ulic Batorego i Waryńskiego w Warszawie. Prace obejmowały wykonanie ogrodzonego parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W ramach inwestycji wykonano parking na 62 wydzielone miejsca postojowe. Inwestycja została wyposażona w zatokę do parkowania dla

Przebudowa ul. Krótkiej i Strażackiej w Lesznie (2012)

Projekt przebudowy nawierzchni ulicy wraz z projektami branżowymi oraz projektem stałej organizacji ruchu. W ramach inwestycji wykonano zmianę nawierzchni ulicy z gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z zapewnieniem sprawnego odprowadzania wód opadowych do 6-ciu studni chłonnych. W celu spowolnieniu lokalnego ruchu przebudowaną nawierzchnię ulicy wykonano jako ciąg pieszo-jezdny oraz przewidziano progi zwalniające. Dokumentacja