Realizujemy

Projekty w trakcie realizacji

Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Włoch, w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Victoria Dom S.A., Wielkość ca.   60 000. Zakres dokumentacji: dokumentacja techniczna przebudowy drogi publicznej i budowy 2 nowych dróg publicznych, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich (2023)
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Podmiot Prywatny. Wielkość ca. 10 000 PUM. Zakres dokumentacji: Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej, dokumentacja techniczna przebudowy drogi publicznej, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzorów autorskich (2023)
Wykonanie dokumentacji remontu drogi powiatowej w związku z realizacją Inwestycji Kubaturowej. Zlecenie/Inwestor: Ronson Development Sp. z o.o. Wielkość ca. 5 000 PUM. Zakres dokumentacji: Dokumentacja techniczna.
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Mokotów w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Ronson Development Sp. z o.o. Wielkość ca. 6 000 PUM. Zakres dokumentacji: Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej, dokumentacja techniczna przebudowy drogi publicznej, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich (2023)
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Wilanów w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Cordia S.A., Wielkość ca. 10 000 PUM. Zakres dokumentacji: Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej, dokumentacja techniczna budowy i przebudowy drogi publicznej, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich (2022)
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Ursus w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Ronson Development Sp. z o.o. Wielkość ca. 100 000 PUM / GLA 3 000 PUM. Zakres dokumentacji: Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej.
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Białołęka w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Ronson Development Sp. z o.o. Wielkość ca. 60 000 PUM. Zakres dokumentacji: Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej, analiza wpływu Inwestycji na układ drogowy (2022)
Obsługa komunikacyjna 2 inwestycji w dzielnicy Ursynów w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Ronsons Development Sp. z o.o. Wielkość ca. 2 x 5 000 PUM. Zakres dokumentacji: dokumentacja przebudowy 2 dróg publicznych, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzorów autorskich (2022)
Obsługa komunikacyjna 2 inwestycji w dzielnicy Białołęka w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Konsorcjum, Wielkość ca. 7 000 + 5 000 PUM. Zakres dokumentacji: Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej (2022)
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Wilanów w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Cordia S.A., Wielkość ca. 80 000 PUM / 5000 GLA. Zakres dokumentacji: Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej, analiza wpływu Inwestycji na układ drogowy, dokumentacja techniczna budowy drogi publicznej, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich (2021)
Obsługa komunikacyjna 3 inwestycji w dzielnicy Ursus w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Konsorcjum . Wielkość ca. 20 000 PUM. Zakres dokumentacji: dokumentacja budowy 1 drogi publicznej, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich (2021)
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Białołęka w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Victoria Dom S.A., Wielkość ca. 60 000 PUM. Zakres dokumentacji: Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, projekt budowy i przebudowy 2 dróg publicznych, uzyskanie decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich (2021)
Obsługa komunikacyjna budynku wysokościowego w dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Zlecenie / Inwestor: Podmiot Prywatny. Wielkość ca. 40 000 PUM / 5 000 GLA. Zakres dokumentacji: pomiaru ruchu, analiza wpływu Inwestycji na układ drogowy, koncepcja przebudowy układu drogowego (2021)
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Mokotów w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Ronson Development Sp. z o.o. Wielkość Inwestycji: ca. 10 000 PUM. Zakres dokumentacji: analiza wpływu inwestycji na układ drogowy, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, projekt budowy drogi publicznej i projekt remontu, uzyskanie decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich (2020)
Obsługa komunikacyjna budynku wysokościowego w dzielnicy Wola w Warszawie. Zlecenie: Medusa Group Sp. z o.o. Inwestor: Podmiot Prywatny. Wielkość ca. 11 000 PUM / 45 000 GLA. Zakres dokumentacji: analiza wpływu inwestycji na układ drogowy, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, projekt przebudowy 3 dróg publicznych, uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych, projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, dokumentacja budowy układu dróg wewnętrznych, pełnienie nadzorów autorskich (2020)
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Praga Północ w rejonie Dworca Wschodniego w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Podmiot Prywatny. Wielkość: ca. 20 000 PUM / 43 000 GLA. Zakres dokumentacji: dokumentacja budowy 3 dróg publicznych i przebudowy 5 dróg publicznych, zawarcie umów z zarządcami drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich (2019)
Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Gierdziejewskiego w dzielnicy Ursus w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Ronson Development Sp. z o.o. Wielkość: ca. 75 000 PUM. Zakres dokumentacji: dokumentacja budowy 3 dróg publicznych, zawarcie umów z zarządcami drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzorów autorskich (2018)
Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Marywilskiej w dzielnicy Białołęka w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Ronson Development Sp. z o.o. Wielkość Inwestycji: ca. 75 000 UM. Zakres dokumentacji: analiza wpływu inwestycji na układ drogowy, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, etapowy projekt przebudowy dróg publicznych, uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzorów autorskich (2015)

Projekty w trakcie realizacji

Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Włoch, w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Victoria Dom S.A., Wielkość ca.   60 000. Zakres dokumentacji: dokumentacja techniczna przebudowy drogi publicznej i budowy 2 nowych dróg publicznych, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich (2023)
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Podmiot Prywatny. Wielkość ca. 10 000 PUM. Zakres dokumentacji: Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej, dokumentacja techniczna przebudowy drogi publicznej, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzorów autorskich (2023)
Wykonanie dokumentacji remontu drogi powiatowej w związku z realizacją Inwestycji Kubaturowej. Zlecenie/Inwestor: Ronson Development Sp. z o.o. Wielkość ca. 5 000 PUM. Zakres dokumentacji: Dokumentacja techniczna.
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Mokotów w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Ronson Development Sp. z o.o. Wielkość ca. 6 000 PUM. Zakres dokumentacji: Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej, dokumentacja techniczna przebudowy drogi publicznej, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich (2023)
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Wilanów w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Cordia S.A., Wielkość ca. 10 000 PUM. Zakres dokumentacji: Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej, dokumentacja techniczna budowy i przebudowy drogi publicznej, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich (2022)
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Ursus w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Ronson Development Sp. z o.o. Wielkość ca. 100 000 PUM / GLA 3 000 PUM. Zakres dokumentacji: Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej.
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Białołęka w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Ronson Development Sp. z o.o. Wielkość ca. 60 000 PUM. Zakres dokumentacji: Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej, analiza wpływu Inwestycji na układ drogowy (2022)
Obsługa komunikacyjna 2 inwestycji w dzielnicy Ursynów w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Ronsons Development Sp. z o.o. Wielkość ca. 2 x 5 000 PUM. Zakres dokumentacji: dokumentacja przebudowy 2 dróg publicznych, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzorów autorskich (2022)
Obsługa komunikacyjna 2 inwestycji w dzielnicy Białołęka w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Konsorcjum, Wielkość ca. 7 000 + 5 000 PUM. Zakres dokumentacji: Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej (2022)
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Wilanów w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Cordia S.A., Wielkość ca. 80 000 PUM / 5000 GLA. Zakres dokumentacji: Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej, analiza wpływu Inwestycji na układ drogowy, dokumentacja techniczna budowy drogi publicznej, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich (2021)
Obsługa komunikacyjna 3 inwestycji w dzielnicy Ursus w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Konsorcjum . Wielkość ca. 20 000 PUM. Zakres dokumentacji: dokumentacja budowy 1 drogi publicznej, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich (2021)
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Białołęka w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Victoria Dom S.A., Wielkość ca. 60 000 PUM. Zakres dokumentacji: Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, projekt budowy i przebudowy 2 dróg publicznych, uzyskanie decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich (2021)
Obsługa komunikacyjna budynku wysokościowego w dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Zlecenie / Inwestor: Podmiot Prywatny. Wielkość ca. 40 000 PUM / 5 000 GLA. Zakres dokumentacji: pomiaru ruchu, analiza wpływu Inwestycji na układ drogowy, koncepcja przebudowy układu drogowego (2021)
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Mokotów w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Ronson Development Sp. z o.o. Wielkość Inwestycji: ca. 10 000 PUM. Zakres dokumentacji: analiza wpływu inwestycji na układ drogowy, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, projekt budowy drogi publicznej i projekt remontu, uzyskanie decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich (2020)
Obsługa komunikacyjna budynku wysokościowego w dzielnicy Wola w Warszawie. Zlecenie: Medusa Group Sp. z o.o. Inwestor: Podmiot Prywatny. Wielkość ca. 11 000 PUM / 45 000 GLA. Zakres dokumentacji: analiza wpływu inwestycji na układ drogowy, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, projekt przebudowy 3 dróg publicznych, uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych, projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, dokumentacja budowy układu dróg wewnętrznych, pełnienie nadzorów autorskich (2020)
Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Praga Północ w rejonie Dworca Wschodniego w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Podmiot Prywatny. Wielkość: ca. 20 000 PUM / 43 000 GLA. Zakres dokumentacji: dokumentacja budowy 3 dróg publicznych i przebudowy 5 dróg publicznych, zawarcie umów z zarządcami drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich (2019)
Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Gierdziejewskiego w dzielnicy Ursus w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Ronson Development Sp. z o.o. Wielkość: ca. 75 000 PUM. Zakres dokumentacji: dokumentacja budowy 3 dróg publicznych, zawarcie umów z zarządcami drogi z art. 16-go UoDP, uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzorów autorskich (2018)
Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Marywilskiej w dzielnicy Białołęka w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Ronson Development Sp. z o.o. Wielkość Inwestycji: ca. 75 000 UM. Zakres dokumentacji: analiza wpływu inwestycji na układ drogowy, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, etapowy projekt przebudowy dróg publicznych, uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzorów autorskich (2015)