Doradztwo techniczne i konsulting

Doradztwo techniczne

Doradztwo techniczne

Doradztwo techniczne

Służymy Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem.

at-site-construction

Doradzamy w procesach:

  • o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu
  • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • o włączeniu do dróg lądowych
  • o pozwoleniu wodno-prawnym
  • o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
  • o pozwoleniu na budowę
  • o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  • zgłoszeniu wykonania robót budowlanych
  • pozwoleniu na użytkowanie obiektu