Doradztwo techniczne i konsulting

Doradztwo techniczne

Doradztwo techniczne

Doradztwo techniczne

Służymy Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem.

Służymy Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem.

at-site-construction

Doradzamy w procesach:

 • o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu
 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • o włączeniu do dróg lądowych
 • o pozwoleniu wodno-prawnym
 • o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
 • o pozwoleniu na budowę
 • o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • zgłoszeniu wykonania robót budowlanych
 • pozwoleniu na użytkowanie obiektu
at-site-construction

Doradzamy w procesach:

 • o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu
 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • o włączeniu do dróg lądowych
 • o pozwoleniu wodno-prawnym
 • o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
 • o pozwoleniu na budowę
 • o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • zgłoszeniu wykonania robót budowlanych
 • pozwoleniu na użytkowanie obiektu