Koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic Kocjana i Kaliskiego w Warszawie

Koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic Kocjana i Kaliskiego w Warszawie

Koncepcja stałej organizacji ruchu ul. Puławskiej

Koncepcja stałej organizacji ruchu dla ulicy Puławskiej w zakresie wyznaczenia dodatkowego pasa autobusowego Zleceniodawca: ZTM Warszawa (2014) Previous Next Przedmiotem opracowania pn. „Koncepcja stałej organizacji ruchu dla ulicy Puławskiej, uwzględniającej budowę, na obu jezdniach, dodatkowych pasów dla pojazdów komunikacji zbiorowej” było wytyczenie pasa dla autobusów na odcinku od Alei Wilanowskiej w Warszawie do ulicy Energetycznej

Zagospodarowania Tereniu wokół pomnika Polegli Niepokonani

Projekt zagospodarowania terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani, znajdującego się w rejonie Cmentarza Powstańców Warszawy, w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Zakres prac rozlokowany został w trzech obszarach. Pierwszy obejmuje drogę wewnętrzną w rejonie ulicy Wolskiej wraz z chodnikami oraz pobliską skarpą Stawu Wolskiego. Drugi stanowi rejon zejścia do Stawu Wolskiego od strony pomnika Polegli Niepokonani

Zagospodarowanie Terenu z Budową Parkingu

Zagospodarowanie Terenu z Budową Parkingu w Rejonie ulic Batorego i Waryńskiego w Warszawie. Projekt zagospodarowania terenu z budową parkingu w rejonie ulic Batorego i Waryńskiego w Warszawie. Prace obejmowały wykonanie ogrodzonego parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W ramach inwestycji wykonano parking na 62 wydzielone miejsca postojowe. Inwestycja została wyposażona w zatokę do parkowania dla

Przebudowa ul. Krótkiej i Strażackiej w Lesznie

Projekt przebudowy nawierzchni ulicy wraz z projektami branżowymi oraz projektem stałej organizacji ruchu. W ramach inwestycji wykonano zmianę nawierzchni ulicy z gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z zapewnieniem sprawnego odprowadzania wód opadowych do 6-ciu studni chłonnych. W celu spowolnieniu lokalnego ruchu przebudowaną nawierzchnię ulicy wykonano jako ciąg pieszo-jezdny oraz przewidziano progi zwalniające. Dokumentacja