Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 w Wołominie (2017)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 w Wołominie (2017)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 w Wołominie (2017)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 w Wołominie (2017)​ Zakres przygotowanej dokumentacji: Budowa sygnalizacji świetlnej w Wołominie na skrzyżowaniu ulic Legionów (DW 628) i Legionów, rozbudowa skrzyżowania, projekt wielobranżowy, w trybie SPEC’ustawy drogowej, Działanie podyktowane było poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności dla pieszych użytkowników ruchu. Wcześniej, na skrzyżowaniu, dochodziło do niebezpiecznych wypadków, w tym również

Modernizacja linii kolejowej E75 w Wołominie (2015-2019)​

Projekty „uzupełniające” po modernizacji linii kolejowej E75 (2015-2019)​ Zakres przygotowanej dokumentacji przebudowa ulicy W latach 2015-2019 wykonaliśmy szereg dokumentacji technicznych, wzdłuż oraz na terenie kolejowym zamkniętym, których celem było zapewnienie poprawnej obsługi komunikacyjnej mieszkańców miasta Wołomin. W ramach prowadzonych prac projektowych zostały zrealizowane poniższe dokumentacje techniczne: Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Wołominie, Rozbudowa ulicy Złotej w

Obsługa komunikacyjna zespołu budynków „SPARK” w Warszawie (2016-2018)

Obsługa komunikacyjna zespołu budynków „SPARK” w Warszawie (2016-2018) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej przebudowy układu drogowego w związku z budową zespołu budynków biurowych „SPARK” u zbiegu ulic al. Solidarności, Okopowa i Wolska w Warszawie oraz analiza funkcjonalno-ruchowej inwestycji Spark. Pełnienie nadzorów autorskich na budowie. Zlecenie: APAKA. Sp. z o.o. Inwestor: Skanska Sp. z o.o.

Koncepcja stałej organizacji ruchu ul. Puławskiej (2014)

Koncepcja stałej organizacji ruchu dla ulicy Puławskiej w zakresie wyznaczenia dodatkowego pasa autobusowego Zleceniodawca: ZTM Warszawa (2014)     Previous Next Przedmiotem opracowania pn. „Koncepcja stałej organizacji ruchu dla ulicy Puławskiej, uwzględniającej budowę, na obu jezdniach, dodatkowych pasów dla pojazdów komunikacji zbiorowej” było wytyczenie pasa dla autobusów na odcinku od Alei Wilanowskiej w Warszawie do

Zagospodarowania Tereniu wokół pomnika Polegli Niepokonani (2013)

Projekt zagospodarowania terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani, znajdującego się w rejonie Cmentarza Powstańców Warszawy, w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Zakres prac rozlokowany został w trzech obszarach. Pierwszy obejmuje drogę wewnętrzną w rejonie ulicy Wolskiej wraz z chodnikami oraz pobliską skarpą Stawu Wolskiego. Drugi stanowi rejon zejścia do Stawu Wolskiego od strony pomnika Polegli Niepokonani

Zagospodarowanie Terenu z Budową Parkingu (2013)

Zagospodarowanie Terenu z Budową Parkingu w Rejonie ulic Batorego i Waryńskiego w Warszawie. Projekt zagospodarowania terenu z budową parkingu w rejonie ulic Batorego i Waryńskiego w Warszawie. Prace obejmowały wykonanie ogrodzonego parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W ramach inwestycji wykonano parking na 62 wydzielone miejsca postojowe. Inwestycja została wyposażona w zatokę do parkowania dla

Przebudowa ul. Krótkiej i Strażackiej w Lesznie (2012)

Projekt przebudowy nawierzchni ulicy wraz z projektami branżowymi oraz projektem stałej organizacji ruchu. W ramach inwestycji wykonano zmianę nawierzchni ulicy z gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z zapewnieniem sprawnego odprowadzania wód opadowych do 6-ciu studni chłonnych. W celu spowolnieniu lokalnego ruchu przebudowaną nawierzchnię ulicy wykonano jako ciąg pieszo-jezdny oraz przewidziano progi zwalniające. Dokumentacja