Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Marywilskiej w dzielnicy Białołęka (2017-2023)

Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Marywilskiej w dzielnicy Białołęka (2017-2023)

Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Marywilskiej w dzielnicy Białołęka (2017-2023)

Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Marywilskiej w dzielnicy Białołęka w Warszawie. Wielkość Inwestycji: ca. 75 000 UM. Zakres dokumentacji: analiza wpływu inwestycji na układ drogowy, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, etapowy projekt przebudowy dróg publicznych, uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzorów autorskich.

Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Praga Północ (2020-2023)

Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Wielkość Inwestycji: ca. 5 000 PUM. Zakres dokumentacji: analiza wpływu inwestycji na układ drogowy, zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, projekt budowy drogi publicznej, uzyskanie decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych (ZRID), pełnienie nadzorów autorskich. Zlecenie/Inwestor: Dantex Sp. z o.o.

Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Ursus (2020-2022)

Obsługa komunikacyjna inwestycji, w dzielnicy Ursus, w Warszawie. Wielkość Inwestycji: ca. 15 000 PUM. Zakres dokumentacji: zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP, projekt budowy i przebudowy drogi publicznej, uzyskanie decyzji administracyjnych na prowadzenie robót w trybie decyzji ZRID.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 w Wołominie (2017)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 w Wołominie (2017)​ Zakres przygotowanej dokumentacji: Budowa sygnalizacji świetlnej w Wołominie na skrzyżowaniu ulic Legionów (DW 628) i Legionów, rozbudowa skrzyżowania, projekt wielobranżowy, w trybie SPEC’ustawy drogowej, Działanie podyktowane było poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności dla pieszych użytkowników ruchu. Wcześniej, na skrzyżowaniu, dochodziło do niebezpiecznych wypadków, w tym również

Modernizacja linii kolejowej E75 w Wołominie (2015-2019)​

Projekty „uzupełniające” po modernizacji linii kolejowej E75 (2015-2019)​ Zakres przygotowanej dokumentacji przebudowa ulicy W latach 2015-2019 wykonaliśmy szereg dokumentacji technicznych, wzdłuż oraz na terenie kolejowym zamkniętym, których celem było zapewnienie poprawnej obsługi komunikacyjnej mieszkańców miasta Wołomin. W ramach prowadzonych prac projektowych zostały zrealizowane poniższe dokumentacje techniczne: Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Wołominie, Rozbudowa ulicy Złotej w

Obsługa komunikacyjna zespołu budynków „SPARK” w Warszawie (2016-2018)

Obsługa komunikacyjna zespołu budynków „SPARK” w Warszawie (2016-2018) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej przebudowy układu drogowego w związku z budową zespołu budynków biurowych „SPARK” u zbiegu ulic al. Solidarności, Okopowa i Wolska w Warszawie oraz analiza funkcjonalno-ruchowej inwestycji Spark. Pełnienie nadzorów autorskich na budowie. Zlecenie: APAKA. Sp. z o.o. Inwestor: Skanska Sp. z o.o.

Koncepcja stałej organizacji ruchu ul. Puławskiej (2014)

Koncepcja stałej organizacji ruchu dla ulicy Puławskiej w zakresie wyznaczenia dodatkowego pasa autobusowego Zleceniodawca: ZTM Warszawa (2014)     Previous Next Przedmiotem opracowania pn. „Koncepcja stałej organizacji ruchu dla ulicy Puławskiej, uwzględniającej budowę, na obu jezdniach, dodatkowych pasów dla pojazdów komunikacji zbiorowej” było wytyczenie pasa dla autobusów na odcinku od Alei Wilanowskiej w Warszawie do