Zagospodarowanie Terenu z Budową Parkingu w Rejonie ulic Batorego i Waryńskiego w Warszawie.

Projekt zagospodarowania terenu z budową parkingu w rejonie ulic Batorego i Waryńskiego w Warszawie. Prace obejmowały wykonanie ogrodzonego parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Koncepcja stałej organizacji ruchu dla ulicy Puławskiej w zakresie wyznaczenia dodatkowego pasa autobusowego

W ramach inwestycji wykonano parking na 62 wydzielone miejsca postojowe. Inwestycja została wyposażona w zatokę do parkowania dla motocykli oraz zadaszoną wiatę ze stojakami do parkowania rowerów.