Parkingi Leśne w Nadleśnictwie Świętoszów.
Zlecenie/Inwestor: Nadleśnictwo Świętoszów (2010)