Gravy

Referencje

 • Urząd Miejski w Wołominie (2015)

  Referencje otrzymaliśmy od Gminy Wołomin za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem i budową kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej nr 634 we wsi Duczki  i Stare Grabie.  

 • Zrew Transformatory (2015)

  Referencje wystawiła nam firma Zrew Transformatory S.A. za staranne i terminowe  wykonanie projektu oraz budowy tymczasowych placów rozładunkowych przed budynkiem transformatora stacji przy ul. Cybernetyki w Warszawie.  

 • Gmina Leszno (2016)

  Referencje wystawiła nam Gmina Leszno za rzetelne opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Polnej i Fabrycznej na odcinku od ulicy Sochaczewskiej do ulicy Błońskiej w Lesznie.  

 • Gmina Leszno (2016)

  Referencje wystawiła nam Gmina Leszno za staranne opracowanie koncepcji przebudowy ulic Polnej i Fabrycznej na odcinku od ulicy Sochaczewskiej do ulicy Błońskiej w Lesznie.  

 • Strabag. z o.o. (2016)

  Referencje wystawił nam STRABAG Sp. z o.o. za opracowanie dokumentacji do wykonania budowy drogi równoległej łączącej dwa przejazdy kolejowe zlokalizowane w 53,068 i 54,281 km linii kolejowej nr1 Warszawa Centralna - Katowice, w ramach projektu POIiŚ 7.1-24.1 pn. "Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice).  

 • GMINA IZABELIN (2015)

  Referencje otrzymaliśmy od Gminy Izabelin za staranne, zgodne z umową i oczekiwaniami zamawiającego wykonanie zleconego nam zadania. Przedmiotem umowy była analiza komunikacyjna ulicy Polnej we wsi Hornówek w gminie Izabelin.

 • STRABAG Sp. z o.o. (2015)

  Referencje otrzymaliśmy od Firmy STRABAG Sp. z o.o. za zgodną z warunkami umowy realizację zleconego nam zadania. Przedmiotem umowy było opracowanie organizacji ruchu na czas przebudowy dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Teresin.

 • MEDIA-FILM Dariusz Gąsior (2015)

  Referencje otrzymaliśmy od MEDIA - FILM Dariusz Gąsior za zgodne z umową wykonanie zleconego nam zadania na opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu w rejonie Pałacu Belwederskiego w związku z organizacją uroczystości, w zakresie koniecznym do montażu i lokalizacji urządzeń multimedialnych.  

 • Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (2014)

  Referencje wystawił nam Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie za rzetelną realizację tematu. Zarząd Transportu Miejskiego zlecił nam opracowanie koncepcji stałej organizacji ruchu dla ul. Puławskiej, uwzględniając budowę, na obu jezdniach, dodatkowych pasów dla komunikacji zbiorowej.

 • Urząd miejski w Zwoleniu (2014)

  Referencje otrzymaliśmy od Urzędu Miejskiego w Zwoleniu za należyte, zgodne z warunkami umowy wykonanie zleconego nam zadania. Przedmiotem umowy było opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 787 w Zwoleniu.

W trakcie realizacji

Aktualności drogowe

 • Prace budowlane idą pełną parą, 1300 km nowych tras w realizacji.

  Jeszcze w tym roku planowane jest oddanie do ruchu ponad 390 km nowych dróg, w tym odcinki tras S3, S5, S7 i S8 oraz kilku obwodnic. W kolejnych dwóch latach, te drogi oraz trasa S17, planowane są niemal w całości do oddania do użytku.

  2016/09/24
 • Stołeczny ring będzie domknięty.

  Trwają nieprzerwanie prace przy realizacji pełnej ekspresowej obwodnicy Warszawy. Z planowanych ok. 83 km zrealizowano ok. 43 km nowych dróg ekspresowych. Docelowo na ringu warszawskim zostanie zlokalizowanych 30 węzłów.

  2017/03/03
 • Mazowsze

  CPL - CENTRALNY PORT LOTNICZY Równoległa droga startowa, nowy terminal pasażerski, magazyny cargo. Od 40 do 50 mln pasażerów rocznie. Oto kolejna koncepcja lotniskowa w Polsce.

  2016/09/24