Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje otrzymaliśmy od „Dorbud” Zdzisław Pliszka za zgodną z warunkami umowy realizację zadania. Zakres umowy obejmował swym zakresem opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy zatoki parkingowej przy Ulicy Grochowskiej, dwóch zjazdów z Ulicy Zamienieckiej oraz utwardzenia terenu pod parking przy ulicy Puławskiej. więcej »

Referencje otrzymaliśmy od Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za zgodne z umową wykonanie zleconego nam zadania. Opracowanie obejmowało swym zakresem opracowanie projektu remontu ul. Kutrzeby na odcinku od ul. Kaliskiego do ul. Radiowej w Warszawie. więcej »

Referencje wystawił nam Urząd Gminy w Lesznie za zgodne z warunkami umowy wykonanie zleconego nam zadania. Przedmiotem umowy było opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na budowę ulicy Krótkiej (odcinek od ulicy Strażackiej do ulicy Sochaczewskiej) i ulicy Strażackiej w Lesznie. więcej »

Referencje otrzymaliśmy od Warszawskiej Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Chomiczówka" za staranne, zgodne z umową i oczekiwaniami zamawiającego wykonanie zleconego nam zadania. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych. więcej »

Referencje otrzymaliśmy od Firmy Usługowo Handlowej INSTAL-BUD za zgodną z warunkami umowy realizację zleconego nam zadania. Przedmiotem umowy było opracowanie organizacji ruchu na czas budowy odwodnienia na ul. Telewizyjnej, dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. więcej »

Referencje otrzymaliśmy od PK9 Sp. z o.o. za zgodną z warunkami umowy realizację zadania. Przedmiotem umowy było opracowanie koncepcji projektowej zwiększenia ilości miejsc parkingowych oraz zaprojektowanie stałej organizacji ruchu na terenie wokół hali magazynowo-usługowej w Broniszach przy ulicy Piastowskiej 38. więcej »

Referencje otrzymaliśmy od Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za zgodne z umową i oczekiwaniami zamawiającego wykonanie zleconego nam zadania. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie remontu ul. Piaskowej i ul. Krochmalnej. więcej »

Referencje otrzymaliśmy od Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za zgodne z umową wykonanie zleconego nam zadania. Zakres prac obejmował opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz wyznaczenie miejsc parkingowych. więcej »

Referencje otrzymaliśmy od Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za należyte i zgodne z zakresem ustalonym w umowie zleconego nam zadania. Zadanie obejmowało opracowanie uproszczonej dokumentacji – projektowo kosztorysowej dla remontu ulicy Stanisława Kostki Potockiego. więcej »

Referencje otrzymaliśmy od Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za zgodne z umową wykonanie zleconego nam zadania. Opracowanie obejmowało swym zakresem opracowanie stałej organizacji ruchu oraz wyznaczenie miejsc postojowych. więcej »

Referencje zostały wystawione przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy za staranne, zgodne z przedmiotem umowy wykonanie zleconego nam zadania. Temat obejmował opracowanie projektu organizacji ruchu ul Zaruskiego i zaprojektowanie miejsc parkingowych. więcej »

Referencje otrzymaliśmy od Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za należyte i zgodne z zakresem ustalonym w umowie zleconego nam zadania. Zadanie obejmowało opracowanie uproszczonej dokumentacji – projektowo kosztorysowej dla zadania pn: „Przebudowa ulicy Ponczowej". więcej »

Referencje otrzymaliśmy od burmistrza Miasta Nowy Targ za należyte i zgodne z umową oraz oczekiwaniami inwestora wykonanie zleconego nam zadania. Umowa obejmowała opracowanie projektu zagospodarowania terenu powyżej kładki i ścieżki pieszo-rowerowej na prawym brzegu potoku Biały Dunajec w Nowym Targu. więcej »

Referencje otrzymaliśmy od Nadleśnictwa Świerczyna za należyte, zgodne z umową wykonanie zleconego nam zadania. Umowa obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla drogi pożarowej nr 7 w Leśnicztwie Kaczory. więcej »

Referencje otrzymaliśmy od Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie za wykonanie zleconego nam zadania z należytą starannością. Umowa obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 0743T na odcinku Podgrochocice – Jakubowice – Pisary. więcej »

Referencje zostały wystawione przez spółkę Civil Transport Designers za należyte i staranne wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego układu drogowego wraz z ciągami pieszymi i ścieżkami rowerowymi na ulicy Starej, Wysockiego oraz Legionów wraz z węzłem przesiadkowym w miejscu istniejącej pętli Tarpno w Grudziądzu. więcej »