Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje otrzymaliśmy od Gminy Wołomin za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem i budową kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej nr 634 we wsi Duczki  i Stare Grabie.

  więcej »

Referencje wystawiła nam firma Zrew Transformatory S.A. za staranne i terminowe  wykonanie projektu oraz budowy tymczasowych placów rozładunkowych przed budynkiem transformatora stacji przy ul. Cybernetyki w Warszawie.

  więcej »

Referencje wystawiła nam Gmina Leszno za rzetelne opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Polnej i Fabrycznej na odcinku od ulicy Sochaczewskiej do ulicy Błońskiej w Lesznie.

  więcej »

Referencje wystawiła nam Gmina Leszno za staranne opracowanie koncepcji przebudowy ulic Polnej i Fabrycznej na odcinku od ulicy Sochaczewskiej do ulicy Błońskiej w Lesznie.

  więcej »

Referencje wystawił nam STRABAG Sp. z o.o. za opracowanie dokumentacji do wykonania budowy drogi równoległej łączącej dwa przejazdy kolejowe zlokalizowane w 53,068 i 54,281 km linii kolejowej nr1 Warszawa Centralna - Katowice, w ramach projektu POIiŚ 7.1-24.1 pn. "Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice).

  więcej »

Referencje otrzymaliśmy od Gminy Izabelin za staranne, zgodne z umową i oczekiwaniami zamawiającego wykonanie zleconego nam zadania. Przedmiotem umowy była analiza komunikacyjna ulicy Polnej we wsi Hornówek w gminie Izabelin. więcej »

Referencje otrzymaliśmy od Firmy STRABAG Sp. z o.o. za zgodną z warunkami umowy realizację zleconego nam zadania. Przedmiotem umowy było opracowanie organizacji ruchu na czas przebudowy dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Teresin. więcej »

Referencje otrzymaliśmy od MEDIA - FILM Dariusz Gąsior za zgodne z umową wykonanie zleconego nam zadania na opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu w rejonie Pałacu Belwederskiego w związku z organizacją uroczystości, w zakresie koniecznym do montażu
i lokalizacji urządzeń multimedialnych.

  więcej »

Referencje wystawił nam Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie za rzetelną realizację tematu. Zarząd Transportu Miejskiego zlecił nam opracowanie koncepcji stałej organizacji ruchu dla ul. Puławskiej, uwzględniając budowę, na obu jezdniach, dodatkowych pasów dla komunikacji zbiorowej. więcej »

Referencje otrzymaliśmy od Urzędu Miejskiego w Zwoleniu za należyte, zgodne z warunkami umowy wykonanie zleconego nam zadania. Przedmiotem umowy było opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 787 w Zwoleniu. więcej »

Referencje wystawił nam Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za rzetelną realizację tematu. Urząd Dzielnicy Wola zlecił nam opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn: „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani.". więcej »

Referencje otrzymaliśmy od Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim za należyte, zgodne z warunkami umowy wykonanie zleconego nam zadania. Przedmiotem umowy było opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w ul. Wojska Polskiego (DW 630) w Nowym Dworze Mazowieckim. więcej »

Referencje zostały wystawione przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowiecki za staranne, zgodne z przedmiotem umowy wykonanie zleconego nam zadania. Temat obejmował przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 630
w Nowym Dworze Mazowieckim. więcej »

Referencje otrzymaliśmy od Gminy Leszno za zgodną z warunkami umowy realizację zadania. Zakres umowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odtworzenia systemu odwodnienia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 580 - ulica Warszawska w Lesznie.  więcej »

Referencje wystawił nam MS BUD Sp. z o.o. za dwa zadania, opracowanie projektu budowlanego w branży drogowej na przebudowę ulicy Pęcherskiej w Warszawie oraz projektu wykonawczego w branży drogowej dla inwestycji pn. Rozbudowa salonu i serwisu samochodowego Carservis Połczyńska "Moto Transus" Warszawa, ul. Połczyńska 33."

  więcej »

Referencje otrzymaliśmy od MTML Sp. z o.o. za zgodne z umową wykonanie zleconego nam zadania na opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na Krakowskim Przedmieściu i Placu Zamkowym w Warszawie w związku z organizacją uroczystości, w zakresie koniecznym do montażu i lokalizacji urządzeń multimedialnych.

  więcej »