Przebudowa ulic Krótkiej i Strażackiej w Lesznie.​

Przebudowa ulic Krótkiej i Strażackiej w Lesznie (2012)

Zlecenie / Inwestor: Gmina Leszno

Przebudowa ulic Krótkiej i Strażackiej w Lesznie (2012)

Zlecenie / Inwestor: Gmina Leszno

Projekt przebudowy nawierzchni ulicy wraz z projektami branżowymi oraz projektem stałej organizacji ruchu. W ramach inwestycji wykonano zmianę nawierzchni ulicy z gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z zapewnieniem sprawnego odprowadzania wód opadowych do 6-ciu studni chłonnych.

W celu spowolnieniu lokalnego ruchu przebudowaną nawierzchnię ulicy wykonano jako ciąg pieszo-jezdny oraz przewidziano progi zwalniające.

Dokumentacja obejmowała również przebudowę napowietrznej sieci teletechnicznej, wymianę pokryw włazów doziemnych studni teletechnicznych, wymianę hydrantu naziemnego na doziemny, projekt stałej organizacji ruchu.

Projekt przebudowy nawierzchni ulicy wraz z projektami branżowymi oraz projektem stałej organizacji ruchu. W ramach inwestycji wykonano zmianę nawierzchni ulicy z gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z zapewnieniem sprawnego odprowadzania wód opadowych do 6-ciu studni chłonnych.

W celu spowolnieniu lokalnego ruchu przebudowaną nawierzchnię ulicy wykonano jako ciąg pieszo-jezdny oraz przewidziano progi zwalniające.

Dokumentacja obejmowała również przebudowę napowietrznej sieci teletechnicznej, wymianę pokryw włazów doziemnych studni teletechnicznych, wymianę hydrantu naziemnego na doziemny, projekt stałej organizacji ruchu.