Projekty „uzupełniające” po modernizacji linii kolejowej E75 (2015-2019)

Projekty „uzupełniające” po modernizacji linii kolejowej E75 (2015-2019)

Zlecenie, Inwestor: Urząd Gminy Wołomin

Projekty „uzupełniające” po modernizacji linii kolejowej E75 (2015-2019)

Zlecenie, Inwestor: Urząd Gminy Wołomin

Zakres przygotowanej dokumentacji

W latach 2015-2019 wykonaliśmy szereg dokumentacji technicznych, wzdłuż oraz na terenie kolejowym zamkniętym, których celem było zapewnienie poprawnej obsługi komunikacyjnej mieszkańców miasta Wołomin. W ramach prowadzonych prac projektowych zostały zrealizowane poniższe dokumentacje techniczne:
  • Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Wołominie,
  • Rozbudowa ulicy Złotej w Wołominie,
  • Przebudowa ulicy Kolejowej w Wołominie,
  • Rozbudowa ulicy Przytorowej w Duczkach wraz z budową parkingu P+R,
  • Budowa Centrum Przesiadkowego przy ulicy Żelaznej i Pl. Cicheckiego w Wołominie.
Fotorelacja z oddania do użytkowania Centrum Przesiadkowego.
Wykonana dokumentacja obejmowała opracowanie: Wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych, Przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania robót, Uzyskanie decyzji administracyjnych na prowadzenie robót budowlanych w trybie zgłoszenia, pozwolenia na budowę ( w tym również w trybie specustawy ZRID) u właściwego Starosty i/lub Wojewody.

Zakres przygotowanej dokumentacji

W latach 2015-2019 wykonaliśmy szereg dokumentacji technicznych, wzdłuż oraz na terenie kolejowym zamkniętym, których celem było zapewnienie poprawnej obsługi komunikacyjnej mieszkańców miasta Wołomin. W ramach prowadzonych prac projektowych zostały zrealizowane poniższe dokumentacje techniczne:
  • Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Wołominie,
  • Rozbudowa ulicy Złotej w Wołominie,
  • Przebudowa ulicy Kolejowej w Wołominie,
  • Rozbudowa ulicy Przytorowej w Duczkach wraz z budową parkingu P+R,
  • Budowa Centrum Przesiadkowego przy ulicy Żelaznej i Pl. Cicheckiego w Wołominie.
Fotorelacja z oddania do użytkowania Centrum Przesiadkowego. Wykonana dokumentacja obejmowała opracowanie: Wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych, Przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania robót, Uzyskanie decyzji administracyjnych na prowadzenie robót budowlanych w trybie zgłoszenia, pozwolenia na budowę ( w tym również w trybie specustawy ZRID) u właściwego Starosty i/lub Wojewody.