Zagospodarowania Tereniu wokół pomnika Polegli Niepokonani

Projekt Zagospodarowania Tereniu wokół pomnika Polegli Niepokonani na warszawskiej Woli (2013)

Zlecenie: Urząd Dzielnicy Wola w Warszawie

Projekt Zagospodarowania Tereniu wokół pomnika Polegli Niepokonani na warszawskiej Woli (2013)

Zlecenie: Urząd Dzielnicy Wola w Warszawie

Projekt zagospodarowania terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani, znajdującego się w rejonie Cmentarza Powstańców Warszawy, w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

Zakres prac rozlokowany został w trzech obszarach. Pierwszy obejmuje drogę wewnętrzną w rejonie ulicy Wolskiej wraz z chodnikami oraz pobliską skarpą Stawu Wolskiego. Drugi stanowi rejon zejścia do Stawu Wolskiego od strony pomnika Polegli Niepokonani obejmujący schody, różanki oraz okalające je murki oporowe. Trzeci dotyczy Parku Powstańców Warszawy i obejmuje obszar przy głównych schodach prowadzących do pomnika Polegli Niepokonani – wzdłuż ulicy Sowińskiego, główną aleję do pomnika, na wschód od ulicy Sowińskiego oraz alejki w Parku Powstańców Warszawy.

 

Projekt zagospodarowania terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani, znajdującego się w rejonie Cmentarza Powstańców Warszawy, w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

Zakres prac rozlokowany został w trzech obszarach. Pierwszy obejmuje drogę wewnętrzną w rejonie ulicy Wolskiej wraz z chodnikami oraz pobliską skarpą Stawu Wolskiego. Drugi stanowi rejon zejścia do Stawu Wolskiego od strony pomnika Polegli Niepokonani obejmujący schody, różanki oraz okalające je murki oporowe. Trzeci dotyczy Parku Powstańców Warszawy i obejmuje obszar przy głównych schodach prowadzących do pomnika Polegli Niepokonani – wzdłuż ulicy Sowińskiego, główną aleję do pomnika, na wschód od ulicy Sowińskiego oraz alejki w Parku Powstańców Warszawy.