Parkingi Leśne w Nadleśnictwie Świętoszów

Projekt budowy parkingów leśnych w Nadleśnictwie Świętoszów (2010)

Zlecenie / Inwestor: Nadleśnictwo Świętoszów

Projekt budowy parkingów leśnych w Nadleśnictwie Świętoszów (2010)

Zlecenie / Inwestor: Nadleśnictwo Świętoszów

Projekty budowy 3-ech parkingów leśnych obejmujących przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego wraz z zaprojektowaniem elementów wyposażenia i zieleni. Zakres dokumentacji obejmował również projekt zjazdu publicznego oraz projekt stałej organizacji ruchu na drodze publicznej oraz wewnętrznej.

Dokumentacja obejmowała utworzenie trzech parkingów leśnych w standardzie zgodnym z Aktywnym Udostępnianiem Lasów (AUL) wprowadzanym przez Lasy Państwowe. Każdy z parkingów został wyposażony w elementy wypoczynkowe i sanitarne. Dokumentacja dla każdego z parkingów obejmowała wykonanie projektu technicznego, stałą organizację ruchu, dokumentację zjazdu, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Projekty budowy 3-ech parkingów leśnych obejmujących przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego wraz z zaprojektowaniem elementów wyposażenia i zieleni. Zakres dokumentacji obejmował również projekt zjazdu publicznego oraz projekt stałej organizacji ruchu na drodze publicznej oraz wewnętrznej.

Dokumentacja obejmowała utworzenie trzech parkingów leśnych w standardzie zgodnym z Aktywnym Udostępnianiem Lasów (AUL) wprowadzanym przez Lasy Państwowe. Każdy z parkingów został wyposażony w elementy wypoczynkowe i sanitarne. Dokumentacja dla każdego z parkingów obejmowała wykonanie projektu technicznego, stałą organizację ruchu, dokumentację zjazdu, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.