Obsługa komunikacyjna zespołu budynków „SPARK” w Warszawie (2016-2018)​

Obsługa komunikacyjna zespołu budynków „SPARK” w Warszawie (2016-2018)

Zlecenie: APAKA. Sp. z o.o. Inwestor: Skanska Sp. z o.o..

Obsługa komunikacyjna zespołu budynków „SPARK” w Warszawie (2016-2018)

Zlecenie: APAKA. Sp. z o.o. Inwestor: Skanska Sp. z o.o.

Zakres przygotowanej dokumentacji:

 • analiza wpływu inwestycji na układ drogowy,
 • zawarcie umów z zarządcami przyległych dróg z art. 16-go UoDP (ZDM i Urząd Dzielnicy),
 • opracowanie projektów przebudowy dróg publicznych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych (m.st. Warszawa oraz Wojewoda Mazowiecki),
 • opracowanie projektów placów tymczasowych („Plac cytrynowy”) wraz z uzyskaniem wszelkich formalności na funkcjonowanie obiektu w pasie drogowym,
 • opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • pełnienie nadzorów autorskich.

Zakres przygotowanej dokumentacji:

 • analiza wpływu inwestycji na układ drogowy,
 • zawarcie umów z zarządcami przyległych dróg z art. 16-go UoDP (ZDM i Urząd Dzielnicy),
 • opracowanie projektów przebudowy dróg publicznych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych (m.st. Warszawa oraz Wojewoda Mazowiecki),
 • opracowanie projektów placów tymczasowych („Plac cytrynowy”) wraz z uzyskaniem wszelkich formalności na funkcjonowanie obiektu w pasie drogowym,
 • opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • pełnienie nadzorów autorskich.