Obsługa komunikacyjna inwestycji, w dzielnicy Wola (2020-2021)

Obsługa komunikacyjna inwestycji w dzielnicy Wola (2020-2021

Zlecenie, Inwestor: Medusa Group Sp. z o.o. / Echo Investments Sp. z o.o.

Obsługa komunikacyjna inwestycji, w dzielnicy Wola (2020-2021)

Zlecenie, Inwestor: Urząd Gminy Wołomin

Zakres przygotowanej dokumentacji

W ramach prowadzonych prac projektowych zostały zrealizowane poniższe dokumentacje techniczne:

  • analiza wpływu inwestycji na układ drogowy,
  • zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP,
  • opracowanie projektu budowy i przebudowy drogi publicznej,
  • uzyskanie decyzji administracyjnych na prowadzenie robót w trybie zgłoszenia,
  • opracowanie dokumentacji budowy układu dróg wewnętrznych.

Dnia 30 września Wykonawca rozpoczął roboty budowlane w terenie. Informacja o inwestycji przekazana przez
ZDM Warszawa.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z postępu robót oraz ich finalnego wyglądu.

Zakres przygotowanej dokumentacji

W ramach prowadzonych prac projektowych zostały zrealizowane poniższe dokumentacje techniczne:

  • analiza wpływu inwestycji na układ drogowy,
  • zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP,
  • opracowanie projektu budowy i przebudowy drogi publicznej,
  • uzyskanie decyzji administracyjnych na prowadzenie robót w trybie zgłoszenia,
  • opracowanie dokumentacji budowy układu dróg wewnętrznych.

Dnia 30 września Wykonawca rozpoczął roboty budowlane w terenie. Informacja o inwestycji przekazana przez
ZDM Warszawa.