Obsługa komunikacyjna inwestycji, w dzielnicy Ursus (2020-2022)

Obsługa komunikacyjna inwestycji, w dzielnicy Ursus (2020-2022)

Petro Development Sp. z o.o.

Obsługa komunikacyjna inwestycji, w dzielnicy Ursus (2020-2022)

Zlecenie, Inwestor: Petro Development Sp.z o.o.

Zakres przygotowanej dokumentacji

W ramach prowadzonych prac projektowych zostały zrealizowane poniższe dokumentacje techniczne:
  • zawarcie umów z zarządcami dróg na budowę nowej drogi i przebudowę istniejącej w myśl z art. 16-go UoDP (ZDM i Urząd Dzielnicy),
  • opracowanie wielobranżowego projektu budowy i przebudowy dróg publicznych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej (ZRID),
  • opracowanie branżowych projektów wykonawczych – drogi, urządzona zieleń miejska, oświetlenie drogowe, odwodnienie drogowe oraz kanał teletechniczny,
  • pełnienie nadzorów autorskich w trakcie trwania budowy.
obsługa komunikacyjna inwestycji, w dzielnicy Ursus7

Zakres przygotowanej dokumentacji

W ramach prowadzonych prac projektowych zostały zrealizowane poniższe dokumentacje techniczne:
  • zawarcie umów z zarządcami dróg na budowę nowej drogi i przebudowę istniejącej w myśl z art. 16-go UoDP (ZDM i Urząd Dzielnicy),
  • opracowanie wielobranżowego projektu budowy i przebudowy dróg publicznych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej (ZRID),
  • opracowanie branżowych projektów wykonawczych – drogi, urządzona zieleń miejska, oświetlenie drogowe, odwodnienie drogowe oraz kanał teletechniczny,
  • pełnienie nadzorów autorskich w trakcie trwania budowy.