Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Marywilskiej, w dzielnicy Białołęka

Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Marywilskiej w dzielnicy Białołęka (2017-2023)

Ronson Development Sp. z o.o.

Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Marywilskiej w dzielnicy Białołęka (2017-2023)

Zlecenie/Inwestor: Ronson Development Sp. z o.o.

Zakres przygotowanej dokumentacji

W ramach prowadzonych prac projektowych zostały zrealizowane poniższe zadania:
  • analiza wpływu inwestycji na układ drogowy,
  • zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP,
  • opracowanie etapowego projektu przebudowy istniejącej drogi publicznej,
  • uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych,
  • pełnienie nadzorów autorskich podczas realizacji dotychczasowych robót budowlanych.

Zakres przygotowanej dokumentacji

W ramach prowadzonych prac projektowych zostały zrealizowane poniższe zadania:
  • analiza wpływu inwestycji na układ drogowy,
  • zawarcie umowy z zarządcą drogi z art. 16-go UoDP,
  • opracowanie etapowego projektu przebudowy istniejącej drogi publicznej,
  • uzyskanie decyzji administracyjnych na wykonanie robót budowlanych,
  • pełnienie nadzorów autorskich podczas realizacji dotychczasowych robót budowlanych.