Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Gierdziejewskiego w dzielnicy Ursus (2018-2022)

Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Gierdziejewskiego, w dzielnicy Ursus (2018-2022)

Ronson Development Sp. z o.o.

Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Gierdziejewskiego, w dzielnicy Ursus (2018-2022)

Zlecenie/Inwestor: Ronson Development Sp. z o.o.

Zakres przygotowanej dokumentacji

W ramach prowadzonych prac projektowych zostały zrealizowane poniższe dokumentacje techniczne:
  • zawarcie umów z zarządcami dróg na budowę nowej drogi i przebudowę istniejącej w myśl z art. 16-go UoDP (ZDM i Urząd Dzielnicy),
  • opracowanie wielobranżowego projektu budowy i przebudowy dróg publicznych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych,
  • opracowanie branżowych projektów wykonawczych – drogi, urządzona zieleń miejska, oświetlenie drogowe, odwodnienie drogowe oraz kanał teletechniczny,
  • pełnienie nadzorów autorskich w trakcie trwania budowy dla pierwszej z łącznie 3-ech dróg publicznych.

Zakres przygotowanej dokumentacji

W ramach prowadzonych prac projektowych zostały zrealizowane poniższe dokumentacje techniczne:
  • zawarcie umów z zarządcami dróg na budowę nowej drogi i przebudowę istniejącej w myśl z art. 16-go UoDP (ZDM i Urząd Dzielnicy),
  • opracowanie wielobranżowego projektu budowy i przebudowy dróg publicznych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych,
  • opracowanie branżowych projektów wykonawczych – drogi, urządzona zieleń miejska, oświetlenie drogowe, odwodnienie drogowe oraz kanał teletechniczny,
  • pełnienie nadzorów autorskich w trakcie trwania budowy dla pierwszej z łącznie 3-ech dróg publicznych.