Montaż transformatorów

Montaż transformatorów do stacji transformatorowej przy ulicy Cybernetyki 8 (2015)

Zlecenie/ Inwestor: ZREW Transformatory Sp z o.o.

Montaż transformatorów do stacji transformatorowej przy ulicy Cybernetyki 8 (2015)

Zlecenie/ Inwestor: ZREW Transformatory Sp z o.o.

Zakres prac:

  • opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonania tymczasowych placów z płyt MON i montażu transformatorów do stacji transformatorów,
  • uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji o zajęciu pasa drogowego na wszystkie roboty prowadzone w pasie drogowym
  • wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt MON,
  • wdrożenie i utrzymanie organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót w pasie drogowym,
  • demontaż nawierzchni tymczasowych i przekazanie terenu do zarządcy drogi.

Zakres prac:

  • opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonania tymczasowych placów z płyt MON i montażu transformatorów do stacji transformatorów,
  • uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji o zajęciu pasa drogowego na wszystkie roboty prowadzone w pasie drogowym
  • wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt MON,
  • wdrożenie i utrzymanie organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót w pasie drogowym,
  • demontaż nawierzchni tymczasowych i przekazanie terenu do zarządcy drogi.