Koncepcja stałej organizacji ruchu dla ulicy Puławskiej w zakresie wyznaczenia dodatkowego pasa autobusowego

Koncepcja wyznaczenia dodatkowego pasa autobusowego w ulicy Puławskiej w Warszawie (2014)​

Zlecenie / Inwestor: ZTM Warszawa

Koncepcja wyznaczenia dodatkowego pasa autobusowego w ulicy Puławskiej w Warszawie (2014)​

Zlecenie / Inwestor: ZTM Warszawa

Przedmiotem opracowania pn. „Koncepcja stałej organizacji ruchu dla ulicy Puławskiej, uwzględniającej budowę, na obu jezdniach, dodatkowych pasów dla pojazdów komunikacji zbiorowej” było wytyczenie pasa dla autobusów na odcinku od Alei Wilanowskiej w Warszawie do ulicy Energetycznej w Piasecznie.

Główne założenie koncepcji zakładało uzyskanie przekroju jezdni o trzech pasach ruchu na wprost oraz dodatkowego pasa ruchu przeznaczonego dla pojazdów komunikacji miejskiej „3+1”.

Przedmiotem opracowania pn. „Koncepcja stałej organizacji ruchu dla ulicy Puławskiej, uwzględniającej budowę, na obu jezdniach, dodatkowych pasów dla pojazdów komunikacji zbiorowej” było wytyczenie pasa dla autobusów na odcinku od Alei Wilanowskiej w Warszawie do ulicy Energetycznej w Piasecznie.

Główne założenie koncepcji zakładało uzyskanie przekroju jezdni o trzech pasach ruchu na wprost oraz dodatkowego pasa ruchu przeznaczonego dla pojazdów komunikacji miejskiej „3+1”.