Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Oferta

Projekty Drogowe

Wykonujemy kompleksowe projekty z zakresu infrastruktury drogowej wraz z branżami towarzyszącymi, niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę.

W ramach specjalizacji z zakresu drogownictwa oferujemy wykonanie usług projektowych takich jak:

 • Koncepcje programowe,
 • Programy funkcjonalno-użytkowe,
 • Projekty budowlane,
 • Projekty wykonawcze,
 • Materiały przetargowe.

 

Wyżej wymienione usługi świadczymy dla poniższego zakresu prac:

 • budowy, przebudowy i remonty dróg, ulic, parkingów oraz skrzyżowań,
 • budowy zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowy chodników i ciągów pieszo-jezdnych,
 • budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.

 

Przykładowa realizacja

Projekt zagospodarowania terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani w dzielnicy Wola w Warszawie