Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Oferta

Doradztwo Techniczne i Konsulting

Na każdym etapie inwestycji dbamy aby przyjęte rozwiązania były optymalne dla Inwestora.
Przeanalizujemy możliwości obsługi komunikacyjnej konkretnej działki przed jej zakupem.

 

Pomożemy Państwu w zajęciu pasa drogowego do wykonania robót, ustawienia elementów w związku z organizacją imprez i uroczystości a także uzyskamy w imieniu Inwestora m. in. takie decyzje jak:

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • decyzja o włączeniu do dróg lądowych,
 • pozwolenie wodno-prawne,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
 • zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu.