Oferta

Oferta biura obejmuje realizację projektów z sektora budownictwa drogowego

Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu rozwiązań drogowych, opracowywaniu projektów budowlanych, wykonawczych oraz koncepcji dla planowanych inwestycji, pozwoliło nam wypracować optymalne ścieżki w celu skutecznej realizacji zadań.

Kompleksowe projekty drogowe

Opracowujemy kompleksowe projekty z zakresu  infrastruktury drogowej wraz z branżami towarzyszącymi, niezbędnymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Analizy i modelowanie ruchu

Wykonujemy analizy i modele ruchu drogowego ulic, skrzyżowań, parkingów, inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, umożliwiając wybór optymalnych rozwiązań.

Doradztwo techniczne i konsulting

 

Na każdym etapie tworzenia dokumentacji dajemy możliwość Inwestorom weryfikacji i optymalizacji przyjętych rozwiązań projektowych, a także pomagamy uzyskać konkretne decyzje administracyjne.

Inżynieria ruchu drogowego

Przygotowujemy projekty organizacji ruchu, pomiary ruchu oraz opracowania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

przykładowe zrealizowane projekty