Inżynieria Ruchu Drogowego

Inżynieria Ruchu Drogowego

Inżynieria Ruchu Drogowego

Przygotowujemy projekty organizacji ruchu, pomiary ruchu oraz opracowania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oferujemy wykonanie usług projektowych takich jak: Projekty stałej organizacji ruchu dla nowych obiektów, Projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, Projekty organizacji ruchu w związku z organizacją imprezy plenerowej, sportowej i zgromadzenia publicznego, Projekty organizacji ruchu dla potrzeb kręcenia

Doradztwo Techniczne i Konsulting

Na każdym etapie tworzenia dokumentacji dajemy możliwość Inwestorom weryfikacji i optymalizacji przyjętych rozwiązań projektowych a także pomagamy uzyskać konkretne decyzje administracyjne. Pomożemy Państwu w zajęciu pasa drogowego do wykonania robót, ustawienia elementów w związku z organizacją imprez i uroczystości a także uzyskamy w imieniu Inwestora m. in. takie decyzje jak: decyzja o warunkach zabudowy i

Analizy i Modelowanie Ruchu Drogowego

Wykonujemy analizy i modele ruchu drogowego ulic, skrzyżowań, parkingów, inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych. Obszar analiz ruchu drogowego obejmuje takie opracowania jak: oceny oddziaływania inwestycji na przyległą sieć drogową, prognozowanie ruchu drogowego, analizy i mikrosymulacje ruchu drogowego Wykorzystując profesjonalne oprogramowanie Vissim firmy PTV AG możemy stworzyć model ruchu drogowego dający możliwość oceny i wyboru najlepszych rozwiązań

Kompleksowe Projekty Drogowe

Projekty drogowe Projekty drogowe Projekty drogowe Wykonujemy projekty z zakresu infrastruktury drogowej wraz z branżami towarzyszącymi, niezbędnymi do uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Obszar realizowanych dokumentacji projektowych obejmuje: budowy wewnętrznych układów drogowych na potrzeby inwestycji kubaturowych,​ wielobranżowe remonty, przebudowy, budowy i rozbudowy dróg publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą​ W trybie zgłoszenia robót budowlanych,