Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Zrew Transformatory (2015)

Przedmiot zlecenia: Wykonanie tymczasowych placów rozładunkowych przed budynkiem transformatora stacji przy ul. Cybernetyki 8 w Warszawie. .

 

Opracowanie obejmowało swym zakresem:

  • opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonania tymczasowych placów z płyt MON i montażu transformatorów do stacji transformatora,
  • uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji o zajęciu pasa drogowego na wszystkie roboty prowadzone w pasie drogowym,
  • wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt MON,
  • wdrożenie i utrzymanie organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót w pasie drogowym,
  • demontaż nawierzchni tymczasowych i przekazanie terenu do zarządcy drogi.

 

Zadanie zrealizowaliśmy terminowo i zgodnie z warunkami zawartej umowy.  .