Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Gmina Leszno (2016)

Przedmiot zlecenia: Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic Polnej i Fabrycznej na odcinku od ulicy Sochaczewskiej do ulicy Błońskiej w Lesznie. .

 

Opracowanie obejmowało swym zakresem:

  • opracowanie map do celów projektowych,
  • uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i opinii: w tym warunków,  technicznych przebudowy linii elektroenergetycznej, pozwolenia wodno-prawnego, opinii ZUDP,
  • opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu,
  • opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branży drogowej dla drogi klasy L o długości 480m,
  • opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branży odwodnienia ulicznego,
  • opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branży elektroenergetycznej przebudowy istniejącej sieci,
  • wykonanie kosztorysów,
  • uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych.

 

Zadanie zrealizowaliśmy terminowo i zgodnie z warunkami zawartej umowy.  .