Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Gmina Leszno (2016)

Przedmiot zlecenia: Koncepcja przebudowy ulic Polnej i Fabrycznej na odcinku od ulicy Sochaczewskiej do ulicy Błońskiej w Lesznie. .

 

Opracowanie obejmowało swym zakresem:

 • zyskanie podkładu mapowego,
 • opracowanie badań geotechnicznych podłoża - 6 odwiertów,
 • koncepcja rozwiązań w branży drogowej,
 • koncepcja rozwiązań w branży odwodnienia ulicznego,
 • koncepcja rozwiązań w branży oświetlenia,
 • uzyskanie wstępnych opinii Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, opinii MZDW w zakresie możliwości włączania projektowanego odwodnienia do sieci będącej w ich władaniu.

 

Zadanie zrealizowaliśmy terminowo i zgodnie z warunkami zawartej umowy.  .