Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Strabag. z o.o. (2016)

Przedmiot zlecenia:  Zaprojektowanie drogi równoległej łączącej dwa przejazdy kolejowe zlokalizowane w km 53,068 i 54,281 linii kolejowej nr1 Warszawa Centralna - Katowice, realizowanej w ramach projektu POIiŚ 7.1-24.1 pn. "Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice).

 

Opracowanie obejmowało swym zakresem:

 • przygotowanie map do celów projektowych,
 • opracowanie koncepcji projektowej wielobranżowego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego obejmującego branżę drogową o długośći ca. 1200m, teletechniczną o długości ca. 300m oraz sieci wodociągowe o długości ca. 300m,
 • uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń, w tym PFU obejmującymi m.in.: opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodno-prawnej, uzyskanie protokołu z narady technicznej oraz wszelkich niezbędnych opinii wszystkich stron w procesie projektowym,

 

Zadanie zrealizowaliśmy zgodnie z warunkami zawartej umowy, terminowo i z należytą starannością.