Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

GMINA IZABELIN (2015)

Przedmiot zlecenia: Analiza komunikacyjna ulicy Polnej we wsi Hornówek w gminie Izabelin.

Referencje otrzymaliśmy od Gminy Izabelin za staranne, zgodne z umową i oczekiwaniami zamawiającego wykonanie zleconego nam zadania. Zakres zadania obejmował analizę uwarunkowań urbanistycznych, społecznych, lokalnych oraz technicznych istniejącej ulicy Polnej i sformułowanie zaleceń do dalszych prac planistycznych i projektowych.

  

Kompletną dokumentację przekazaliśmy zamawiającemu w terminie zgodnym z umową.