Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

STRABAG Sp. z o.o. (2015)

Przedmiot zlecenia: Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas przebudowy dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Teresin

Referencje otrzymaliśmy od Firmy STRABAG Sp. z o.o. za zgodną z warunkami umowy realizację zleconego nam zadania. Przedmiotem umowy było opracowanie organizacji ruchu na czas przebudowy dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Teresin wraz z uzyskaniem zatwierdzeń przez GDDKiA, Starostę Powiatu, Policję, Gminę oraz innych organów wymagających opinii, zatwierdzenia dla wdrożenia organizacji ruchu.
Zadania realizowane były w terminie od dnia 08.08.2014 roku do dnia 29.08.2014 roku. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu zgodnie z ustalonym terminem.