Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (2014)

Przedmiot zlecenia:  Koncepcja stałej organizacji ruchu dla ul. Puławskiej, uwzględniając budowę, na obu jezdniach, dodatkowych pasów dla komunikacji zbiorowej.

Referencje wystawił nam Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie za rzetelną realizację tematu. Zarząd Transportu Miejskiego zlecił nam opracowanie koncepcji stałej organizacji ruchu dla ul. Puławskiej, na odcinku o długości ok. 10 000m.

  

Projekt został wykonany i przekazany zleceniodawcy do dnia 06.03.2014 roku, zgodnie z terminem zawartym w umowie.