Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Urząd miejski w Zwoleniu (2014)

Przedmiot zlecenia: Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 787 - ul. Pionkowskiej w Zwoleniu  
Referencje otrzymaliśmy od Urzędu Miejskiego w Zwoleniu za należyte, zgodne z warunkami umowy wykonanie zleconego nam zadania. Przedmiotem umowy było opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 787 w Zwoleniu. 
Temat realizowany był w terminie od dnia 28.02.2013 roku do dnia 28.06.2013 roku. Projekt opracowaliśmy i przekazaliśmy zgodnie z terminem określonym w umowie.