Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (2014)

Przedmiot zlecenia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani

Referencje wystawił nam Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za rzetelną realizację tematu. Urząd Dzielnicy Wola zlecił nam opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn: „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani.".

 

Opracowując dokumentację zaprojektowaliśmy:

 • Nawierzchnię jezdni drogi wewnętrznej, alei głównej oraz alejek bocznych,
 • Chodniki, murki betonowe, schody i balustrady,
 • Odwodnienie drogi,
 • Nasadzenia krzewów i róż
 • Stałą organizację ruchu

  

Projekt został wykonany i przekazany zleceniodawcy do dnia 15.12.2013 roku, zgodnie z terminem zawartym w umowie.