Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Urząd miejski w Nowym Dworze Mazowieckim (2014)

Przedmiot zlecenia: Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w ul. Wojska Polskiego (DW 630) w Nowym Dworze Mazowieckim 

Referencje otrzymaliśmy od Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim za należyte, zgodne z warunkami umowy wykonanie zleconego nam zadania. Przedmiotem umowy było opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w ul. Wojska Polskiego (DW 630) w Nowym Dworze Mazowieckim. Temat realizowany był w terminie od dnia 06.05.2013 roku do dnia 03.10.2013 roku. Projekt opracowaliśmy i przekazaliśmy zgodnie z terminem określonym w umowie.