Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim (2014)

Przedmiot zlecenia:  Wykonanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 630 w Nowym Dworze Mazowieckim 

Referencje zostały wystawione przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowiecki za staranne, zgodne z przedmiotem umowy wykonanie zleconego nam zadania. Temat obejmował przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 630 
w Nowym Dworze Mazowieckim. Opracowanie przez nas przygotowane zostało przekazane zamawiającemu zgodnie z terminem określonym w umowie.