Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Urząd Gminy Leszno (2013)

Przedmiot zlecenia: Budowa ulicy Krótkiej (odcinek od ulicy Strażackiej do ulicy Sochaczewskiej) i ulicy Strażackiej w Lesznie.

Referencje wystawił nam Urząd Gminy w Lesznie za zgodne z warunkami umowy wykonanie zleconego nam zadania. Przedmiotem umowy było opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na budowę ulicy Krótkiej (odcinek od ulicy Strażackiej do ulicy Sochaczewskiej) i ulicy Strażackiej w Lesznie. Zadania realizowane były w terminie od dnia 06.10.2011 roku do dnia 13.07.2012 roku. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu zgodnie z ustalonym terminem.