Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

PK9 Sp. z o.o. (2012)

Przedmiot zlecenia: Opracowanie koncepcji projektowej zwiększenia ilości miejsc parkingowych i opracowanie stałej organizacji ruchu na terenie wokół hali magazynowo-usługowej w Broniszach przy ulicy Piastowskiej 38

Referencje otrzymaliśmy od PK9 Sp. z o.o. za zgodną z warunkami umowy realizację zadania. Przedmiotem umowy było opracowanie koncepcji projektowej zwiększenia ilości miejsc parkingowych oraz zaprojektowanie stałej organizacji ruchu na terenie wokół hali magazynowo-usługowej w Broniszach przy ulicy Piastowskiej 38. Zadania realizowane były w terminie od dnia 23.04.2012 roku do dnia 29.06.2012 roku. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu zgodnie z ustalonym terminem.