Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (2012)

Przedmiot zlecenia: Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla ulic będących w zarządzie Dzielnicy Bemowo w Warszawie oraz wyznaczenie miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych

Referencje otrzymaliśmy od Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za zgodne z umową wykonanie zleconego nam zadania.

 

Opracowanie obejmowało:

 • projekt stałej organizacji ruchu na ul. Mory i Łęgi, oznaczenie nieprzejezdnego charakteru ulicy Mory z wyłączeniem mieszkańców i służb miejskich
 • wyznaczenie miejsca do parkowania pojazdu osoby niepełnosprawnej przy ul. Doroszewskiego na wysokości budynku Doroszewskiego 13
 • wyznaczenie miejsca do parkowania pojazdu osoby niepełnosprawnej przy ul. Kossutha na wysokości budynku Kossutha 8

 

Kompletną dokumentację przekazaliśmy zamawiającemu w terminie zgodnym z umową.