Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (2012)

Przedmiot zlecenia: Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla remontu ulicy Stanisława Kostki Potockiego

Referencje otrzymaliśmy od Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za należyte i zgodne z zakresem ustalonym w umowie zleconego nam zadania. Zadanie obejmowało opracowanie uproszczonej dokumentacji – projektowo kosztorysowej dla remontu ulicy Stanisława Kostki Potockiego na odcinku od budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów do ul.Vogla.

 

Kompletny projekt zawierał:

 • plan zagospodarowania terenu
 • projekt wykonawczy drogowy
 • inwentaryzację zieleni
 • kosztorys inwestorski
 • przedmiar robót
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie w tym Stołecznego Konserwatora Zabytków

 

Projekt realizowaliśmy w terminie od dnia 29.07.2011 roku do dnia 27.10.2011 roku. Inwestorowi został przekazany w terminie zgodnym z umową.