Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Burmistrz Miasta Nowy Targ (2011)

Przedmiot zlecenia: Opracowanie projektu zagospodarowania terenu powyżej kładki i ścieżki pieszo-rowerowej na prawym brzegu potoku Biały Dunajec w Nowym Targu

Referencje otrzymaliśmy od burmistrza Miasta Nowy Targ za należyte i zgodne z umową oraz oczekiwaniami inwestora wykonanie zleconego nam zadania. Umowa obejmowała opracowanie projektu zagospodarowania terenu powyżej kładki i ścieżki pieszo-rowerowej na prawym brzegu potoku Biały Dunajec w Nowym Targu. Dokumentację opracowaliśmy i przekazaliśmy zamawiającemu w terminie zgodnym z zamówieniem. Na podstawie opracowania inwestor uzyskał pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.