Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Nadleśnictwo Świerczyna (2011)

Przedmiot zlecenia: Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi pożarowej nr 7 w Leśnictwie Kaczory

Referencje otrzymaliśmy od Nadleśnictwa Świerczyna za należyte, zgodne z umową wykonanie zleconego nam zadania. Umowa obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla drogi pożarowej nr 7 w Leśnicztwie Kaczory. Realizując temat przygotowaliśmy projekt budowlany, projekt wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, operat wodno-prawny, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz kosztorys. Długość projektowanego odcinka wynosiła 1,190 km. Dokumentację opracowaliśmy i przekazaliśmy zamawiającemu w terminie zgodnym z zamówieniem.