Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świętoszów (2011)

Przedmiot zlecenia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na "Budowę miejsc postoju pojazdów oraz wypoczynku dla rowerzystów"

Referencje otrzymaliśmy od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Świętoszów za należyte, zgodne z umową wykonanie zleconego nam zadania. Umowa obejmowała wykonanie trzech miejsc postoju pojazdów oraz wypoczynku dla rowerzystów. Projekt realizowaliśmy od dnia 10.12.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu zgodnie z terminem zawartym w umowie.