Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie (2010)

Przedmiot zlecenia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3221P Brzeżno – Wierzchy – do granicy powiatu

Referencje wystawił nam Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie za rzetelną realizację tematu. Zarząd Dróg powiatowych zlecił nam opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3221P Brzeżno – Wierzchy – granica powiatu."

 

Opracowując dokumentację zaprojektowaliśmy:

 • Nawierzchnię i poszerzenia jezdni oraz zatoki autobusowe
 • Chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe
 • Odwodnienie drogi
 • Rozwiązania uspokajające ruch samochodowy i zwiększające bezpieczeństwo pieszych
 • Stałą organizację ruchu

 

W ramach realizacji zadania opracowaliśmy również rozwiązania dla kolizji z istniejącą infrastrukturą, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz komplet kosztorysów.

 

Projekt został wykonany i przekazany zleceniodawcy do dnia 23.09.2010 roku, zgodnie z terminem zawartym w umowie.