Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim (2010)

Przedmiot zlecenia: Opracowanie dokumentacji technicznej w stadium projektu wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 2822L Zofianka Górna – Zofianka Dolna

Referencje otrzymaliśmy od Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim za należyte, zgodne z warunkami umowy wykonanie zleconego nam zadania. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji technicznej w stadium projektu wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 2822L Zofianka Górna – Zofianka Dolna w lokalizacji od km 0+022 do km 1+173. Temat realizowany był w terminie od dnia 31.05.2010 roku do dnia 11.06.2010 roku. Projekt opracowaliśmy i przekazaliśmy zgodnie z terminem określonym w umowie.