Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic Kocjana i Kaliskiego w Warszawie. Zlecenie: Warszawska Akademia Techniczna (2014)

Przedmiotem opracowania pn.: „Projekt Koncepcyjny przebudowy ulicy Kocjana i Kaliskiego w Warszawie” była analiza możliwości dojazdu samochodów wojskowych do Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) znajdującej się na terenie wewnętrznym Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie.  Z zaproponowanych rozwiązań wybrano dopuszczenie relacji na wprost z ul. Kocjana. W tym celu należało zmodyfikować geometrię skrzyżowania oraz wykonać projekt stałej organizacji ruchu. 

 

Poniżej przedstawiamy wizualizację stanu docelowego wykonaną w programie VISSIM.

Opis