Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Montaż transformatorów do stacji transformatorowej przy ulicy Cybernetyki 8. Zlecenie: ZREW Transformatory Sp z o.o. (2015)

Zadanie polegało na:

- opracowaniu projektu organizacji ruchu na czas wykonania tymczasowych placów z płyt MON i montażu transformatorów do stacji trafo,

- uzyskaniu w imieniu Inwestora decyzji o zajęciu pasa drogowego na wszystkie roboty prowadzone w pasie drogowym,

- wykonaniu tymczasowych nawierzchni z płyt MON,

- wdrożenie i utrzymanie organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót w pasie drogowym,

- demontaż nawierzchni tymczasowych i przekazanie terenu do zarządcy drogi.

 

Opis

.