Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Parkingi Leśne w Nadleśnictwie Świętoszów. Zlecenie/Inwestor: Nadleśnictwo Świętoszów (2010)

Projekty budowy 3-ech parkingów leśnych obejmujących przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego wraz z zaprojektowaniem elementów wyposażenia i zieleni. Zakres dokumentacji obejmował również projekt zjazdu publicznego oraz projekt stałej organizacji ruchu na drodze publicznej oraz wewnętrznej.

Dokumentacja obejmowała utworzenie trzech parkingów leśnych w standardzie zgodnym z Aktywnym Udostępnianiem Lasów (AUL) wprowadzanym przez Lasy Państwowe. Każdy z parkingów został wyposażony w elementy wypoczynkowe i sanitarne. Dokumentacja dla każdego z parkingów obejmowała wykonanie projektu technicznego, stałą organizację ruchu, dokumentację zjazdu, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Opis

.