Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Projekty zrealizowane

Pozostałe realizowane

 • Projekt dróg wewnętrznych dla inwestycji przy ulicy Mińskiej w Warszawie Zlecenie: ES-PRO Inwestor: Mińska Development Sp. z o.o. (2019)

 • Koncepcja przebudowy skrzyżowania Młynarska/Wolska w Warszawie w związku z powstaniem inwestycji niedrogowej, Zlecenie/Inwestor: A11 Tenalii Investments Sp. z o.o. (2019)

 • Przebudowa ulicy Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie w ramach budowy Centrum Przesiadkowego w Wołominie. Projekt wielobranżowy, obejmujący tereny zamknięte PKP. Zlecenie/Inwestor: Urząd Gminy (2019)

 • Rozbudowa ulicy Przytorowej w Duczkach wraz z budową parkingu P+R na terenie kolejowym PKP. Projekt wielobranżowy, w trybie SPEC'ustawy drogowej. Zlecenie/Inwestor: Urząd Gminy Wołomin (2019)

 • Przebudowa układu drogowego w związku z budową zespołu budynków biurowych "SPARK" u zbiegu ulic al. Solidarności, Okopowa i Wolska w Warszawie wraz z opracowaniem analizy funkcjonalno-ruchowej inwestycji. Inwestor: Skanska Sp. z o.o. (2018)

 • Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75. Projekt wielobranżowy. Zlecenie/Inwestor: Urząd Gminy Wołomin (2018)

 • Przebudowa ulicy Reja i Nałkowskiej w Sulejówku. Dokumentacja techniczna wielobranżowa w trybie zaprojektuj-zbuduj. Współpraca: MS BUD Sp. z o.o. Sp.k (2018)

 • Obsługa komunikacyjna budynku mieszkalnego przy ulicy Burakowskiej w dzielnicy Wola w Warszawie. Projekt w branży drogowej. Zlecenie: Architekcie Dawidczyk & Partnerzy Sp. z o.o. Inwestor: Bouygues Immobilier Polska (2018)

 • Obsługa komunikacyjna budynku mieszkalnego przy ulicy Myśliborskiej w Warszawie. Projekt w branży drogowej. Zlecenie/Inwestor - osoba prywatna (2018)

 • Obsługa komunikacyjna budynku wysokościowego u zbiegu ulicy Pańskiej, Śliskiej i Emilii Plater w dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Zlecenie - Kuryłowicz & Associates. Inwestor: Emilia Development Sp. z o.o. (2018)

 • Budowa sygnalizacji świetlnej w Wołominie na skrzyżowaniu ulic Legionów (DW 628) i Legionów. Projekt wielobranżowy, w trybie SPEC'ustawy drogowej. Zlecenie/Inwestor: MZDW w Warszawie (2017)

 • Projekty organizacji ruchu na czas budowy przyłączy i rozładunku żurawi wieżowych dla inwestycji przy ulicy Wilanowskiej 103 w Warszawie. Zleceni/Inwestor: MAX_BUD (2016)

 • Opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzyskanie decyzji administracyjnych oraz wdrożenie projektu w terenie na czas "Państwowych Obchodów 7 Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej" w dniu 10.04.2017 w Warszawie (2017)

 • Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalu ogólnospławnego w ulicy Płochocińskiej i Marywilskiej. Zlecenie: Sanmed Sp. z o.o. Inwestor: MPWiK Warszawa (2016)

 • Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach będących w zarządzie Dzielnicy Wola w roku 2017 (2017)

 • Dokumentacji techniczna zagospodarowania tymczasowego placu CYTRYnowego u zbiegu ulic Solidarności i Okopowej w Warszawie. Zlecenie: APAKA Sp. z o.o. Inwestor: Skanska Sp. z o.o. (2016)

 • Przebudowa zatoki postojowej w ulicy Grochowskiej w Warszawie, usytuowania ogródka gastronomicznego w ul. Zamienieckiej oraz budowa zjazdu w Ząbkach, dla firmy Dorbud (2016)

 • Budowa parkingu w Zaborowie, na zlecenie gminy Leszno (2016)

 • Projekty organizacji ruchu na czas budowy przyłączy do budynku mieszkalnego w ulicy Anody w Warszawie wraz z projektami odtworzenia nawierzchni dla firmy Conecta Plus (2016)

 • Zaprojektowanie i wybudowanie drogi równoległej łączącej dwa przejazdy kolejowe, zrealizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-24.1, ZLecenie: STRABAG Sp z o.o. Inwestor: PKP PLK S.A. (2015)

 • Budowa parkingu przy ulicy Połczyńskiej w Warszawie. Zlecenie: MS BUD Drogi Zieleń. Inwestor: Moto Transus Sp. z o.o. (2016)

 • Koncepcja budowy i przebudowy układu drogowego na potrzeby funkcjonowania osiedla mieszkaniowego na terenie UD Wola, Inwestor osiedla - LC Corp (2015)

 • Opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Leszno w ramach programu ZIT WOF, na zlecenie gminy Leszno (2015)

 • Dokumentacja techniczna zjazdu tymczasowego z ul. Rodziewiczówny na plac budowy osiedla mieszkaniowego - Inwestor osiedla - LC Corp (2015)

 • Obsługa komunikacyjna budynku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ulicy Topograficznej w Dzielnicy Rembertów w Warszawie

 • Opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawa (2015)

 • Projekty czasowej organizacji ruchu, w ulicy Nowobukowińskiej, Wilanowskiej oraz Rzeczypospolitej w Warszawie, w związku z przebudową układu drogowego i wykonaniem przyłączy do inwestycji komercyjnych dla firmy Conecta Plus (2015)

 • Dokumentacja techniczna dojazdu do Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej - Centrum Kreatywności Targowa 56, realizowanej dla MS-BUD, na terenie dzielnicy Praga Północ, w Warszawie (2015)

 • Dokumentacja wielobranżowa przebudowy ulicy Hubalczyków w Warszawie, Ronson Development (2015)

 • Koncpecja przebudowy układu drogowego w Wołominie w związku z przebudową przejazdów kolejowych i kładek dla pieszych realizowanych przez PKP PLK, na zlecenie miasta Wołomin (2015)

 • Opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas imprezy "Karcelak 2015" na warszawskiej Woli (2015)

 • Analiza bezpieczeństwa ruchu wraz z koncepcją stałej organizacji ruchu na wypadek zamknięcia przejazdu kolejowego na ternie dzielnicy Bemowo (2015)

 • Dokumentacja techniczna przebudowy dróg leśnych w Nadleśnictwie Radom – 2 zadania (2015)

 • Koncepcja przebudowy ulicy Fabrycznej i Polnej w Lesznie (2015)

 • Dokumentacja wielobranżowa przebudowy ulicy Flisa w Warszawie (2015)

 • Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie na zlecenie urzędu Gminy w Lesznie (2015)

 • Dokumentacja techniczna budowy dróg leśnych i ppoż w nadleśnictwie Osusznica – 8 zadań (2015)

 • Zagospodarowanie terenu wokół stacji transformatorowej przy ulicy Cybernetyki 8 (2015)

 • Projekt stałej organizacji ruchu dla osiedla mieszkaniowego przy ulicy Bruzdowej w Warszawie (2015)

 • Dokumentacja projektowa budowy parkingu oraz przebudowy zjazdu z ulicy Conrada dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Chomiczówka" (2015)

 • Projekt stałej organizacji ruchu dla ulic Zakroczymska, Magistracka, Targowa, Sukienna, Daszyńskiego, Kościuszki, Przejazd, Lotników, Sobieskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (2015)

 • Projekt czasowej organizacji ruchu pod rusztowanie do ocieplenia budynku, w ulicy Grochowskiej w Warszawie (2015)

 • Obsługa komunikacyjna inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Czerwonych Beretów w Warszawie (2015)

 • Dokumentacja projektowa budowy i modernizacji obiektów turystycznych na obszarach chronionych Nadleśnictwa Świętoszów (2015)

 • Koncepcja stałej organizacji ruchu dla ulicy Puławskiej w zakresie wyznaczenia dodatkowego pasa autobusowego (2014)

 • Projekt zjazdu indywidualnego w gminie Stare Babice (2015)

 • Projekty stałej organizacji ruchu dla sezonowych ogródków gastronomicznych na terenie Warszawy (2015)

 • Dokumentacja projektowa przebudowy dróg wewnętrznych i budowy parkingu naziemnego dla Warszawskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Chomiczówka” (2014)

 • Dokumentacja techniczno-projektowa budowy dróg leśnych w Nadleśnictwie Krasiczyn – 5 zadań (2014)

 • Projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Podchorążych w Warszawie w związku z budową zjazdu indywidualnego (2014)

 • Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z przebudową dróg gminnych na terenie gminy Teresin na zlecenie firmy STRABAG (2014)

 • Projekt przebudowy altany śmietnikowej oraz schodów zewnętrznych w rejonie ulicy Batorego w Warszawie (2014)

 • Analiza komunikacyjna ulicy Polnej we wsi Hornówek w gminie Izabelin (2014)

 • Lokalizacja obiektów multimedialnych w rejonie Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy Pałacu Belwederskim, w dniu 13.12.2014r. (2014)

 • Dokumentacja techniczna przebudowy zjazdu indywidualnego z ul. Przewodowej w Warszawie (2014)

 • Analiza czasu ewakuacji pojazdów z parkingów projektowanego centrum handlowego przy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie (2014)

 • Projekt organizacji ruchu na czas imprezy plenerowej na ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie (2014)

 • Projekt zjazdu indywidualnego z ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim (2014)

 • Projekt zagospodarowania terenu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych w obrębie ulicy Szulborskiej w Warszawie (2014)

 • Projekt stałej organizacji ruchu na ulicach: Anieli Krzywoń, Klemensiewicza, Karabeli, Świętochowskiego, Łokuciewskiego, Spychowska, Bolimowska oraz Henryka Hubala-Dobrzyńskiego będących w zarządzie dzielnicy Bemowo (2014)

 • Projekt stałej organizacji ruchu w kwartale ulic: Kocjana, Kartezjusza, Kaliskiego i Gąsiorowskiego będących w zarządzie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2014)

 • Obsługa komunikacyjna inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów w Warszawie (2013)

 • Projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Bukowej, Helenowskiej oraz Reymonta w Podkowie Leśnej (2013)

 • Projekt stałej organizacji ruchu na drogach publicznych – Pełczyńskiego, Raginisa, Osmańczyka, Powstańców Śląskich, Archimedesa, Czumy, Legendy, Sochaczeswka, Budy, Synów Pułku będących w zarządzie dzielnicy Bemowo w Warszawie (2013)

 • Projekt organizacji ruchu na czas czas imprezy plenerowej na ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie (2013)

 • Projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Wilczej dla sezonowego ogródka gastronomicznego w Warszawie (2013)

 • Projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdów i przyłączy na ulicy Dywizjonu 303, Grzybowskiej, Dostępnej, Świętego Stanisława, Wawrzyszewskiego i Ostrorogiej w Warszawie (2013)

 • Projekt organizacji ruchu na czas imprezy plenerowej na Placu Zamkowym w Warszawie (2013)

 • Obsługa komunikacyjna inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Grochowskiej oraz inwestycji przy ulicy Łukowska/Zamieniecka w Warszawie (2013)

 • Projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Modlińskiej w Warszawie (2013)

 • Zjazdy indywidualne z ulicy Zagajnikowej, Śląskiej, Motyckiej, Halnej i Łuczywo (2013)

 • Zagospodarowanie Terenu z Budową Parkingu w Rejonie ulic Batorego i Waryńskiego w Warszawie (2013)

 • Projekt Zagospodarowania Tereniu wokół pomnika Polegli Niepokonani w dzielnicy Wola w Warszawie (2013)

 • Analiza Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na drodze wojewódzkiej Nr 630 w Nowym Dworze Mazowieckim, na odcinku od ulicy Łącznej do Berlinga (2013)

 • Remont ciągu pieszo-jezdnego w rejonie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Muszlowej 1 w Warszawie oraz remont ciągu pieszo-jezdnego zw rejonie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Irzykowskiego 4/6 w Warszawie na zlecenie SM Górczewska (2013)

 • Przebudowa ulicy Pęcherskiej w Warszawie (2013)

 • Odtworzenie systemu odwodnienia wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 580 (ul. Warszawska) w Lesznie – Etap I – Przebudowa sieci kolidujących (2013)

 • Remont ulicy Szulborskiej w Dzielnicy Wola w Warszawie (2012)

 • Przebudowa układu drogowego wzdłuż ulicy Kwitnącej w Warszawie wraz z budową parkingu naziemnego dla WSBM Chomiczówka (2012)

 • Remont przystanku oraz zatoki postojowej dla autobusów w Modlinie Twierdzy na skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Szpitalnej (2012)

 • Obsługa komunikacyjna inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Berensona w Dzielnicy Białołęka w Warszawie (2012)

 • Koncepcja projektowa zwiększenia ilości miejsc parkingowych na terenie wokół hali magazynowo-usługowej położonej w Broniszach przy ul. Piastowskiej 38 (2012)

 • Projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdów i przyłączy na ulicy Oświatowej, Telewizyjnej, Śląskiej i Telewizyjnej w Warszawie (2012)

 • Remont ulicy Kutrzeby w Dzielnicy Bemowo w Warszawie (2012)

 • Projekt stałej organizacji ruchu na drogach publicznych – Oświatowa, Fort Blizne, Szobera, Babimojska, Pełczyńskiego, Powstańców Śląskich, Obrońców Tobruku, Wyki, Oławska, Piastów Śląskich, będących w zarządzie dzielnicy Bemowo (2012)

 • Projekt organizacji ruchu na czas imprezy plenerowej na Placu Zamkowym w Warszawie (2012)

 • Projekt stałej organizacji ruchu na drogach publicznych – Sosnowiecka, Widawska, Pieniążka, Radiowa, Sternicza, Świetlików, Tkaczy, Mory, Kossutha oraz Doroszewskiego będących w zarządzie dzielnicy Bemowo w Warszawie (2011)

 • Modernizacja dróg i sieci tramwajowej w Grudziądzu (2011)

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 0743T w Opatowie (2011)

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 787 w Zwoleniu – ulica Pionkowska (2011)

 • Koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic Kocjana i Kaliskiego w Warszawie na zlecenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

 • Budowa drogi pożarowej Nr 7 w leśnictwie Kaczory na odcinku Dębniewice – Kaczory (2011)

 • Przebudowa ulicy Ponczowej w Warszawie (2011)

 • Projekt zagospodarowania terenu w rejonie kładki pieszo-rowerowej nad Białym Dunajcem (2011)

 • Przebudowa ulicy Matejki i Starych Lip w gminie Michałowice (2011)

 • Remont ulicy Kostki Potockiego w Warszawie (2011)

 • Zjazdy indywidualne z ulicy Oświatowej, Zbyszka z Bogdańca, Szczuczyńskiej, Antoniewskiej (2011)

 • Remont ulicy Krochmalnej i Piaskowej w Dzielnicy Wola w Warszawie (2011)

 • Projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Zaruskiego i Husarii w Warszawie (2011)

 • Remont ulicy Norwida w Skierniewicach (2010)

 • Remont dróg powiatowych Nr 2305L i Nr 2736L oraz przebudowa dróg powiatowych Nr 2822L oraz Nr 2800L w Janowie Lubelskim (2010)

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 3221P oraz Nr 3230P w Koninie (2010)

 • Projekt organizacji ruchu na czas budowy na drodze wojewódzkiej Nr 721 w Magdalence (2010)

 • Budowa Drogi Wewnętrznej i ulicy Wiśniowej w Zambrowie (2010)

Projekty w trakcie realizacji

Obsługa komunikacyjna inwestycji mieszkalnej "Ursus Centralny" w dzielnicy Ursus w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Ronson Sp z o.o. »

.

Pozostałe w trakcie realizacji

 • Wstępna analiza obsługi komunikacyjna inwestycji mieszkalnej w dzielnicy Białołęka w Warszawie. Zlecenie: Archiplan Studio Sp. z o.o.

 • Obsługa komunikacyjna inwestycji mieszkalnej w dzielnicy Ursus w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Aurec Capital Development Poland Sp. z o.o.

 • Obsługa komunikacyjna inwestycji budynku wysokościowego SkyReach przy ulicy Grzybowskiej w dzielnicy Wola w Warszawie. Zlecenie: Kuryłowicz & Associates. Inwestor: Golub Gethouse Sp z o.o.

 • Analiza wpływu Inwestycji na przyległy układ drogowy. Inwestycja pn.:"Rewitalizacja dawnych Zakładów Warszawskiej Fabryki Drutu, Sztyftu i Gwoździ "DRUCIANKA" w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Drucianka Sp. z o.o.

 • Przebudowa ulicy Legnickiej w Warszawie na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ul. Poczty Gdańskiej w związku z budową inwestycji mieszkaniowej. Zlecenie/Inwestor: Petro Development Sp. z o.o.

 • Obsługa komunikacyjna domu jednorodzinnego przy ulicy Rosy w Warszawie. Zlecenie: Archiplan Studio Sp. z o.o. Inwestor: Osoba prywatna

 • Projekt dróg wewnętrznych dla inwestycji przy ulicy Korkowej w Warszawie. Zlecenie: ES-PRO Inwestor: UNIMAX Development Sp. z o.o.

 • Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Łabiszyńskiej w Warszawie. Zlecenie: Architekci Dawidczyk & Partnerzy Sp. z o.o. Inwestor: LC Corp S.A.

 • Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Stalowej w Warszawie. Zlecenie: Architekci Dawidczyk & Partnerzy Sp. z o.o. Inwestor: Osoba prywatna

 • Analiza wpływu inwestycji u zbiegu ulicy Miedziana/Pańska w Warszawie na przyległy układ drogowy. Zlecenie/Inwestor: Crawley Investments Sp. z o.o.

 • Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Sytej w Warszawie. Zlecenie: Architekci Dawidczyk & Partnerzy Sp. z o.o. Inwestor: Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o.

 • Obsługa komunikacyjna inwestycji przy ulicy Płużnickiej w Warszawie. Zlecenie/Inwestor: Poziom Inwestycje Sp. z o.o.

 • Budowa drogi 19KDD w dzielnicy Ursus w Warszawie na odcinku od ul. Dzieci Warszawy w związku z budową inwestycji mieszkaniowej Zlecenie/Inwestor: Petro Development Sp. z o.o.

 • Obsługa komunikacyjna inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Ordona w Warszawie. Projekt w branży drogowej. Zlecenie: Medusa Group Sp. z o.o. Inwestor: Echo Investments Sp. z o.o.

 • Obsługa komunikacyjna budynków mieszkalnych przy ulicy Siennickiej i Podskarbińskiej w dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Projekt w branży drogowej. Zlecenie: ES-PRO Mariusz Szpotowicz, Inwestor: LC Corp S.A.

 • Obsługa komunikacyjna inwestycji mieszkalnej MOJE MIASTO, przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Kompleksowy projekt wielobranżowy, wieloetapowy. Zlecenie: ARCHIPLAN Studio Projektowe. Inwestor: Ronson Sp z o.o.

 • Budowa układu drogowy osiedla "NAKIELSKA" w Warszawie wraz z przebudową i budową publicznego układu drogowego. Zlecenie: Architekci Dawidczyk & Partnerzy Sp. z o.o. Inwestor: LC Corp S.A.