Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Oferta

Analizy i Modelowanie Ruchu Drogowego

Wykonujemy analizy i modele ruchu drogowego ulic, skrzyżowań, parkingów, inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych.

Obszar analiz ruchu drogowego obejmuje takie opracowania jak:

 • oceny oddziaływania inwestycji na przyległą sieć drogową,
 • prognozowanie ruchu drogowego,
 • analizy i mikrosymulacje ruchu drogowego

 

Wykorzystując profesjonalne oprogramowanie Vissim firmy PTV AG możemy stworzyć model ruchu drogowego dający możliwość oceny i wyboru najlepszych rozwiązań w  przypadku wprowadzeniu zmian w dotychczasowych rozwiązaniach drogowych tj.:

 • modernizacji ulic miejskich,
 • modernizacji skrzyżowań z sygnalizacją świetlną,
 • budowy parkingów,
 • budowy obiektów handlowych i oddziaływania ich na przyległą sieć drogową.

 

Przykładowa realizacja 

Koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic Kocjana i Kaliskiego w Warszawie na zlecenie wojskowej akademii technicznej w Warszawie