Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Oferta

Inżynieria Ruchu

Przygotowujemy projekty organizacji ruchu oraz wykonujemy opracowania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Oferujemy wykonanie usług projektowych takich jak:

 • Projekty stałej organizacji ruchu dla nowych obiektów,
 • Projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,
 • Projekty organizacji ruchu w związku z organizacją imprezy plenerowej, sportowej i zgromadzenia publicznego,
 • Projekty organizacji ruchu dla potrzeb kręcenia filmu,
 • Projekty organizacji ruchu dla sezonowego ogródka gastronomicznego, kiosku czy pawilonu handlowego w pasie drogowym,
 • Pomiary i prognozy ruchu,
 • Projekty sygnalizacji świetlnej,
 • Analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Przykładowa realizacja

Koncepcja stałej organizacji ruchu dla ulicy Puławskiej w Warszawie w zakresie wyznaczenia dodatkowego pasa autobusowego